การรถไฟฯ จัดกิจกรรม “รวมพลังด้วยดวงใจถวายพ่อหลวง”

0
72

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยแถว “รวมพลังด้วยดวงใจถวายพ่อหลวง” ณ สถานีกรุงเทพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง การรถไฟฯ กองการตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร และพนักงานจิตอาสาการรถไฟฯ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกันปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการที่ สถานีกรุงเทพ ธนบุรี และที่หยุดรถยมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ และแนะนำข้อมูลต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการประชาชนด้านการขนส่งระบบราง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้ขานรับนโยบายด้านการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีฯ โดยมีการบูรณาการด้านการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวก และมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น รวมถึง ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ได้รับความสะดวก เพียงพอ ปลอดภัย ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและการรถไฟฯ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

โดยการรถไฟฯ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ภายในโถงกลางสถานีกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) ในระหว่างวันที่ 22-30 ตุลาคม 2560 รับส่งจากต่างจังหวัดถึงกรุงเทพ ประกอบด้วย สถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี หนองคาย และหาดใหญ่  จำนวน 4 ขบวนต่อวัน และขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑลถึงกรุงเทพ จากสถานีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา จำนวน 22 ขบวนต่อวัน ยกเว้นวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีการเพิ่มขบวนรถ
ดีเซลรางจากเขตปริมณฑลถึงกรุงเทพอีก 6 ขบวน (ไป/กลับ) เพื่อรองรับผู้โดยสารที่อาจตกค้าง รวมทั้งการพ่วง
ตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจำ อีกจำนวน 244 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้
ถึงวันละ 120,000 คน

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ “ Big cleaning Day ” และการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานีกรุงเทพ ซึ่งเป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งสองข้างทางรถไฟไปจนถึงที่หยุดรถยมราช และบริเวณสถานีรถไฟทั่วประเทศ ให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน ในช่วงพระราชพิธีฯ ให้ได้รับความความสะดวก ปลอดภัย ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของคนไทยในครั้งนี้