Monday, January 21, 2019

ITD แถลงข่าว “แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย : สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่”

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี พร้อมด้วย ดร.ณภัทร ชัยมงคล นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ร่วมกันแถลงข่าว “แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย : สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่”  เพื่อเสนอแนะภาครัฐให้สร้างภาพลักษณ์ของคนไทย ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความตระหนักในการปรับชุดความคิดให้ทันโลกในปัจจุบัน ซึ่งจัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา...

SME D Bank รุดลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการใต้ประสบภัยพายุ”ปาบึก” ดัน 2 มาตรการเร่งด่วนเยียวยาฟื้นฟูธุรกิจ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า ธนาคารได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด บูรณาการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อม และสร้าง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใต้ที่ประสบภัยพายุ "ปาบึก" อย่างเร่งด่วน  โดย ธพว.ได้รีบรุดลงพื้นที่ อ.ปากพนัง อ.ท่าศาลา อ.หัวไทร อ.ทุ่งสง อ.สิชล ...

ซีพีเอฟ ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ระดมกำลังจิตอาสาเร่งช่วยเหลือมอบผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำดื่ม ไข่ไก่สด และเปิดสำนักงานเป็นศูนย์พักพิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในหลายจังหวัดภาคใต้ นายณัฐวุฒิ มัดดี ผู้แทนซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนดังกล่าว โดยเบื้องต้นได้ประสานงานอย่างเร่งด่วนกับกองทัพเรือ เพื่อมอบไข่ไก่จำนวน 50,000 ฟอง เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ซึ่งกองทัพเรือจะลำเลียงไข่ไก่ตลอดจนข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร...

สปส. ร่วมเสริมทัพกับ ธพว. โครงการ “ฮัก TAXI” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank เผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าร่วมโครงการ "ฮัก TAXI" เสริมแกร่งแท็กซี่ ของ ธพว. สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งนับเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับประโยชน์การคุ้มครอง และเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐ ผ่านการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน สามารถเลือกได้ทั้งมาตรา...

ซีพีเอฟ สนับสนุนโครงการค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล : Marine Science Camp มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดร.สุวัจน์ ธัญรส (ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย น.สพ.     สุจินต์ ธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย)...

ปิ๊งไอเดีย….คิดค้นสูตร “พาสต้าม่วง” เทรนด์อาหารสุขภาพ ผลงานวิจัยนักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์

เส้นพาสต้าเสริมคุณค่าจากแป้งมันเทศสีม่วง  ผลงานวิจัยของนางสาวสาธิตา  ชูประจง  และนางสาวณัฐธิณี ศิรพงษ์กุลพจน์ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมี ผศ.ดร.รัชนี   เจริญ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561  โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการนำความรู้ทางเทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าเสริมคุณค่าจากแป้งมันเทศสีม่วง...

กทท. จัดพิธีวางกระดูกงูเรือสำรวจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด  จัดพิธีวางกระดูกงูเรือสำรวจพร้อมอุปกรณ์การสำรวจ จำนวน 2 ลำ (ทดแทนเรือสำรวจ 2 และเรือสำรวจ 3) สำหรับใช้ในกิจการของ กทท. โดยมี เรือเอก สุชัย แสแสงสีรุ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายการร่องน้ำให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กทท....

ฤกษ์ยามดี 17.41 น. มจพ.ส่งดาวเทียม”แนคแซท”ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ได้จัดแถลงผลการส่งดาวเทียมแนคแซทขึ้นวงโคจรประสบความสำเร็จ  ดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT, ย่อมาจาก King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Academic Challenge of Knowledge SATellite) เป็นดาวเทียมรูปแบบคิวแซท (CubeSat) ซึ่งออกแบบและสร้างในประเทศไทยทั้งหมด...

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง นางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานด้านการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงการติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นางสาวนันทนา จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

SAM กวาดยอดประมูลทรัพย์สิน NPA เพิ่มอีกกว่า 8 ลบ. ส่งท้ายปี 61

SAM เผยยอดประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยสามารถจำหน่ายทรัพย์สินแปลงย่อยได้เป็นเงินจำนวนรวมอีกกว่า 8 ล้านบาท ส่งท้ายปี 61 ทั้งทรัพย์อยู่อาศัยและลงทุน ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมเดินหน้าจัดประมูลต่อเนื่องต้นปี 62   นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า ผลการจัดประมูลทรัพย์สิน...

POPULAR POSTS