วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022
หน้าแรก แท็ก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

แท็ก: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM BANK รับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล “Thailand Top CEO of the Year 2022” ประเภท Rising Star จากนายนุรักษ์ มาประณีต (ขวา) องคมนตรี ในงาน “Thailand Top CEO of the Year 2022”

EXIM BANK ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และพนักงาน EXIM BANK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 

EXIM BANK ส่งเสริมความเท่าเทียมทุกเพศวัยยอมรับความหลากหลายทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Next Normal  ประกอบกับเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเท่าองค์กรชั้นนำระดับโลก EXIM BANK จึงดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Transformation)

EXIM BANK พัฒนาระบบCore Banking เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน-บริการลูกค้า

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการ (Project Kick-off) EXIM Digital Transformation เพื่อพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมและแผนงานของระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking)

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบนโยบายปี 65 แก่พนักงาน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบนโยบายการดำเนินงานปี 2565 ของ EXIM BANK แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารในงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน (Town Hall Meeting) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด

EXIM BANK สนับสนุนน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19ผ่านศูนย์ฯไทย-ญี่ปุ่น

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ให้แก่นายไชยา โชติวรรธกวณิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)