วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022
หน้าแรก แท็ก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แท็ก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ว้าว!ร.ฟ.ท. ผนึก สจล. MOU พัฒนารถไฟระบบไฟฟ้า

ร.ฟ.ท.ผนึก สจล. ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลื่อนสู่ระบบไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานสะอาด ผลักดันการใช้พลังงานประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องทิศทางเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ