วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรก แท็ก สะพานรัตนมรรคาสระบุรี

แท็ก: สะพานรัตนมรรคาสระบุรี

ทช.เปิดใช้“สะพานรัตนมรรคา”เข้าศูนย์ราชการฯสระบุรี

ทช.เปิดใช้ “สะพานรัตนมรรคา” เข้าศูนย์ราชการฯสระบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี อำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน รองรับการขยายตัวเมืองในอนาคต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม