วันพุธ, มกราคม 27, 2021
หน้าแรก แท็ก เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

แท็ก: เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กทท.เสริมมาตรการลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด เพิ่มศูนย์ One Stop Service อีก 1 จุด

กทท.เสริมมาตรการลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ เพิ่ม 1 ศูนย์ One Stop Service ชั้นล่าง อาคารโอบี จัดเจ้าหน้าที่บริการ 10 ช่องบริการรับเงินสด ช่องใบอนุญาตรถผ่านท่าอีก 4 ช่อง ปิดสถานที่ออกกำลังกาย จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

กทท.เข้ม 7 มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กำหนด 7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับ กทท.

กทท.เพิ่มทางเลือกผู้ใช้บริการ ระบบ e-Payment สมัครใหม่ ง่ายกว่า

กทท.เพิ่มทางเลือกเสริมแก้ผู้ใช้บริการด้วยระบบ e-Payment ชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออกเต็มรูปแบบ สมัครใหม่ ง่ายกว่า ชำระค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก

“กทท.-TDRI”ร่วมศึกษาผลกระทบการรับตู้ขาเข้าท่าเรือชายฝั่ง ทลฉ.สะท้อนตุ้นทุนแท้จริง

การท่าเรือฯร่วมกับ TDRI ศึกษาผลกระทบการรับตู้ขาเข้าท่าเรือชายฝั่ง ทลฉ. ทั้งต้นทุนขนส่งสินค้ เพื่อวิเคราะห์หาอัตราค่าภาระที่เหมาะสม เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

กทท.ลุยพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานสากล

กทท.ลุยพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ณ ประตูเข้า-ออกจุดต่างๆ ยกระดับการให้บริการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยทัดเทียมท่าเรือระดับโลก เติมเต็มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจท่าเรือ

กทท.ปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน

การท่าเรือแห่ง-ประเทศไทย (กทท.) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

กทท.ลุยมาตรการลดก๊าซ CO2 หนุนท่าเรือสีเขียว

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดำเนินมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีมาตรการ/โครงการรวม 26 โครงการ

กทท.ต่อสัญญาร่วมลงทุนเอกชนท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 3 ทลฉ.ไปจนถึง 31 มี.ค.68

กทท.ต่อสัญญาร่วมลงทุนเอกชนท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 3 ทลฉ.หลังจะสิ้นสุดสัญญา 31 ธ.ค.63ไปจนถึง 31 มี.ค.68 ชี้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนตลอดอายุสัญญา 680 ล้านบาท ลั่นปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ

กทท.เปิดใช้ระบบ e-Payment ชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออก

การท่าเรือฯเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำงานนำระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า

กทท.นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศประยุกต์ใช้งานท่าเรือ-บริหารทรัพย์สิน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศ Geographic Information System (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงานในการแสดงผลระบบแผนที่ ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปก