ขนส่งฯเข้มควันดำ’รถบรรทุก-รถโดยสาร’

0
7

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ตามมาตรการป้องกันค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน PM 2.5 บนเส้นทางสายหลักมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครและจุดสำคัญต่างๆ เพื่อป้องกันสาเหตุการเกิดควันดำและก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ดำเนินมาตรการตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และบนถนนสายต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หากพบค่าควันดำเกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และพ่น “ห้ามใช้” จนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง ส่วนรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30 – 45 ให้ออกใบเตือนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง โดยผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และออกใบเตือนสำหรับรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30-45 เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการส่งภาพ “รถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ” ที่สังเกตเห็นหมายเลขทะเบียนชัดเจน ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1584, ทาง Facebook “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” https://www.facebook.com/dlt1584/