วันจันทร์, เมษายน 15, 2024

นิตยสาร Logistics Time เป็นสื่อกลางที่เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Logistics ครบวงจร โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งปี 47 เนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล ทางบก และทางอากาศเท่านั้น   แต่ยังขยายขอบเขตมิติที่กว้างขวางและลึกไปถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าการจัดการต้นทุน Supply Chain  Management  การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันในการทำธุรกิจ รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาระบบจัดการ Logistics ทั้งในตลาดและในประเทศ การนำเสนอ Product และ Service ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม Logistics รวมถึงความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้งค่ายยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ตลอดถึงห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

Contact Details

บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด
120/18 ซอยอินทราภรณ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : +66 (0) 2538-8602, +66 (0) 2538-8612
แฟกซ์ : +66 (0) 2538-3963
E-mail : logisticstime@yahoo.com
Facebook : Logistics Time

ติดต่อโฆษณา

สนใจติดต่อลงโฆษณา
086-9019026 (คุณเอก)