“แอร์พอร์ตลิงก์”คลายล็อก‘นั่งติดกันได้’

0
18

แอร์พอร์ตลิงก์ ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างภายในขบวนรถไฟฟ้า เพิ่มความหนาแน่นได้ไม่เกิน 70% หรือไม่เกิน 520 คน/ขบวน กำหนดจุดยืนแบบหันหลังชนกันภายในขบวนรถ และอนุญาตให้นั่งในที่นั่งติดกันได้ภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงคมนาคมกำหนด แนะนักเรียน-นักศึกษาเลือกใช้ Student Card แทนซื้อเหรียญโดยสาร

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าต้นเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ คาดจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของประชาชน สอดคล้องตามนโยบายของกรมการขนส่งทางราง และกระทรวงคมนาคม โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1.ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างภายในขบวนรถไฟฟ้า โดยกำหนดเพิ่มความหนาแน่นได้ไม่เกิน 70% หรือไม่เกิน 520 คน/ขบวน รวมถึงกำหนดจุดยืนแบบหันหลังชนกันภายในขบวนรถ และอนุญาตให้นั่งในที่นั่งติดกันได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงคมนาคมกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และหากผู้โดยสารหนาแน่น จะจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า ( Group Release ) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร

2.ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน งดพูดคุยภายในตู้โดยสาร

และ 3.เตรียมขบวนรถเสริม ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 24 เที่ยว/วัน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร

ทั้งนี้ขอแนะนำให้นักเรียน นักศึกษา เลือกใช้บัตรสมาร์ทพาสประเภทนักเรียน นักศึกษา (Student Card)ในการเดินทางแทนการซื้อเหรียญโดยสาร เพื่อความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสที่ไม่จำเป็น โดยบัตรสมาร์ทพาสประเภทนักเรียน นักศึกษา จะมีส่วนลด 20% ในการเดินทาง รวมทั้งมีสิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า และบริการในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อีกมากมาย