ครม.ไฟเขียวรฟม.ลุยสร้างรถไฟฟ้าต่างจังหวัด “ เชียงใหม่-พังงา-ภูเก็ต”

0
344

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ… มีสาระสำคัญกำหนดให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่พังงาและภูเก็ตได้ เนื่องจากตาม พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพ.ศ 2543 กำหนดให้รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าได้เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น หากจะดำเนินการในจังหวัดอื่นต้องตราพระราชกฤษฏีกาขึ้นมา
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้มีมติรับทราบผลการศึกษาและออกแบบในส่วนของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณสถานีรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตและสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการศึกษาเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit)
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ รฟม.ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 (1) แห่ง พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
และขั้นตอนหลังจากนี้ รฟม. ต้องจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ต พ.ศ. …. ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ต เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่สามารถดำเนินกิจการได้เพียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น