นครชัยแอร์ เผยปี 61ฟันรายได้1.7 พันล้าน ตั้งเป้า 62 รายได้โต 5 %

0
77

นครชัยแอร์ ฟันรายได้ปี 61 1.7 พันล้าน ตั้งเป้า 62 โต 5%เตรียมเปิดเส้นทางใหม่ล่าสุด กรุงเทพฯ – อ.สนม (จ.สุรินทร์) 25 พ.ค.ศกนี้ ย้ำเดินหน้านโยบายมุ่งสู่ความสะดวกสบายปลอดภัยและการบริการที่เป็นเลิศ สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรสู่ผู้บริโภค

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยถึงผลประกอบการในปี 2561 และทิศทางการดำเนินธุรกิจว่า ปัจจุบันนครชัยแอร์มีรถโดยที่วิ่งให้บริการทั้งสิ้น 362 คัน จากเส้นทางทั้งหมด 39 เส้นทาง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคกลาง การมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในปี 2561 นครชัยแอร์มีรายได้รวม 1,700 ล้านบาท มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่  4.1  ล้านคน (สูงขึ้นจากปี 2560 ที่มี 4.0 ล้านคน/ปี) คิดเป็นอัตราผู้โดยสารเติบโตสูงขึ้นประมาณ 2% เป็นผลมาจากการรักษามาตรฐานการให้บริการและการเปิดเส้นทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปลายปี 59 ซึ่งได้แก่เส้นทาง กรุงเทพฯ – ยโสธร,อำนาจเจริญ และกรุงเทพฯ – เขมราฐ

นอกจากนั้นยังพบว่ามีอัตราการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 10% อันเป็นผลมาจากการนโยบายของภาครัฐในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเดินทางในจังหวัด สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

สำหรับในปี 2562 นครชัยแอร์ ตั้งเป้าเติบโตของรายได้รวมเติบโตประมาณ  5 % เป็นผลมาจากการปรับอัตราค่าโดยสารซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 และคาดการณ์อัตราเติบโตของจำนวนผู้โดยสารในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 1.5% มาจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเส้นทางเดิมที่มีอยู่และการเปิดเส้นทางใหม่ตลอดจนคาดว่าในปีนี้จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเติบโตเพิ่มขึ้นจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการเพิ่มแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

นอกจากนี้ นครชัยแอร์ เตรียมเปิดเส้นทางใหม่ล่าสุด กรุงเทพฯ – อ.สนม (จ.สุรินทร์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และได้วางกลยุทธ์สำหรับการเปิดเส้นทางใหม่ในเส้นทางอื่นๆ โดยเน้นการขยายโครงข่ายเส้นทางการเดินรถเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ครอบคลุมไปยังในตัวอำเภอของจังหวัดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนเส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง ตามที่นโยบายของรัฐบาลคาดหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

นางเครือวัลย์ ระบุอีกว่าจากการจัดตั้งโครงการ”สร้างชุมชนสัมพันธ์” (เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559) เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ให้มีการขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งจากผู้ประกอบการ และลูกค้าประชาชนให้ความสนใจร่วมสนับสนุนสินค้าไทย โดยตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ปี 2559 – ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจำหน่ายทั้งสิ้น 132 ราย มีเงินรายได้หมุนเวียนจำนวน 12,337,693 บาท

และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลไม้ภายในประเทศเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ นครชัยแอร์ได้เปิดบริการรับจัดส่งทุเรียนภายใต้ชื่อ “นครชัยแอร์ ยินดีต้อนรับทุเรียนร่วมเดินทางไปกับเรา” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการ โดยเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน  ปัจจุบันดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 จังหวัดระยอง มีผู้ใช้บริการจัดส่งทุเรียน รวมทั้งผลไม้อื่นๆสูงสุด โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ของทุกปี

ล่าสุดในปี 2562 นครชัยแอร์ เปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวสวนมังคุด นำมังคุดมาจำหน่ายที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ 3 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ, สาขาพัทยา และสาขาชลบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยการขายจะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2562) เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะชาวสวนในการขยายโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีจากสวน เป็นหนึ่งในพันธกิจองค์กรในด้านการดำเนินธุรกิจไปพร้อมการดูแลสังคม