แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมให้บริการผู้โดยสารช่วงเปิดเทอม

0
83

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เน้นย้ำมาตรการอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงเปิดเทอมตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทเตรียมความพร้อมในการช่วยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารในช่วงเปิดเทอม โดยให้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในเส้นทางและสถานีที่ผ่านสถานศึกษา รวมทั้งเพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินรถ ให้บริการรถเสริมอย่างเพียงพอ และให้เดินรถด้วยความถี่ 8:30 นาที นั้น บริษัทได้น้อมรับนโยบายดังกล่าว และได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ให้บริการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ด้วยความถี่การให้บริการเดินรถไฟฟ้า 8 : 30 นาที  และเดินรถจำนวน 214 เที่ยวต่อวัน รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 160,500 คนต่อวัน

2. จัดให้มีขบวนรถไฟฟ้าเสริม 1 ขบวน วิ่งให้บริการในช่วงของเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น และมีขบวนรถไฟฟ้าจอดสแตนด์บายที่สถานีปลายทาง 1 ขบวนตลอดทั้งวัน เพื่อรองรับการเดินรถ กรณีมีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างหนาแน่น

3. ทุกสถานี และศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ทำการเฝ้าระวังพื้นที่สถานี โดยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และกำชับกวดขันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสถานี โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเด็กเล็ก และนักเรียน ในการใช้บันไดเลื่อนและลิฟท์เป็นพิเศษ

4. เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำสถานีออกมาให้บริการผู้โดยสาร เพื่อแนะนำวิธีใช้บริการตู้จำหน่ายเหรียญอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้มาใช้บริการ

5. เพิ่มความถี่ของการประกาศเสียงภายในสถานีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการใช้บริการ

6. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนชั้นชานชาลา และทุกพื้นที่ให้คอยสังเกตและระมัดระวังการใช้บริการของเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน

7. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ใช้ความระมัดระวังมากขึ้น ขณะขบวนรถไฟฟ้าเข้า-ออกสถานี และการเปิด-ปิดประตูรถไฟฟ้า เพื่อให้บริการผู้โดยสาร รวมถึงการให้สัญญาณแตรก่อนขบวนรถเคลื่อนที่เข้า-ออกในสถานีที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

8. จัดเตรียมแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าครั้งแรก

9. มอบส่วนลด 20% สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสมาร์ทพาสประเภทนักเรียน-นักศึกษาทุกการเดินทาง

โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาได้เดินทางลงพื้นที่ภายในระบบรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามการดำเนินงานมาตรการในการให้บริการผู้โดยสารช่วงเปิดเทอม ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่