เปิดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต รวมพลังเด็กไทยต้านภัย “คอร์รัปชัน” ประจำปี 2562

0
75

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรูคอร์ปอเรชัน ขอเชิญน้องๆ วัยใส หัวใจไร้คอร์รัปชัน ชั้น ม.4 – 6  และ ปวช. 1 – 3 ร่วมประชันไอเดียร่วมประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษา และชุมชน ในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” ชิงถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษารวมกว่า 600,000 บาท

ส่งใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ และบทคัดย่อ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ E-mail : ppyactivities@plookpanya.com

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ช่อสะอาดต้านทุจริต หรือโทร. 02 – 858 – 6471