แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมเปิดให้บริการทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ให้แก่คนพิการ

0
254

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มความสะดวกใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพและคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ เตรียมอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ ( Portable wheelchair ramp ) เพื่อเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าในทุกสถานี ย้ำเป็นครั้งแรกที่มีการใช้งานอุปกรณ์ดังกลาวในระบบขนส่งสาธารณะทางรางไทย

 วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ได้จัดงานเปิดตัวอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable wheelchair ramp) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทุพพลภาพ และคนพิการให้สามารถเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยมีนายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ และประธานคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เป็นตัวแทนร่วมสาธิต และทดลองใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ และมีนโยบายในการช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อย่างสะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียม ทั้งประชาชนคนปกติทั่วไป และผู้ทุพพลภาพหรือคนพิการ โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ และคนพิการที่อาจจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกมากกว่าปกติ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ และคนพิการในการเข้าใช้บริการอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการเดินทางของผู้ทุพพลภาพ และคนพิการต่างๆเพื่อรองรับการใช้บริการ ล่าสุดบริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ ( Portable wheelchair ramp ) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพ และคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในการเข้าสู่ขบวนรถไฟ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในระบบขนส่งสาธารณะทางรางของไทย ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน และอบรมขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพ และคนพิการที่ต้องการใช้บริการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ด้านนายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ เปิดเผยว่า ถือเป็นโอกาสดีที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการใช้บริการอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ และคนพิการ ซึ่งทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable wheelchair ramp)  จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน