แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดใช้เครื่อง EDC รองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0
46

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้งานกับเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย พร้อมสร้างบันไดเลื่อนชั้นทางเดินเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีพญาไ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อสอดคล้องตามนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริษัทจึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ EDC ของธนาคารกรุงไทยสำหรับรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทั้ง 8 สถานี จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปซื้อเหรียญโดยสารผ่านเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ EDC ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร  โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดใช้เครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ EDC อย่างเป็นทางการในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายปิยะ วิโรจน์โภคา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ และผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย ได้แก่ นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 3 เพื่อดูความพร้อมในการเปิดให้บริการ

ทั้งนี้เครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จะสามารถรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามเงื่อนไขการใช้งานก่อนได้ที่หมายเลข Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-270-6400 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสาร บริษัทจึงได้ดำเนินการสร้างบันไดเลื่อนเพิ่มเติมอีก 1 ตัว ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีพญาไท บริเวณชั้นทางเดินเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะเป็นบันไดเลื่อนตัวที่ 81 ในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้บริการระหว่างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ และรถไฟฟ้าบีทีเอส