ใครเทพออกแบบ?การรถไฟฯชวนประกวดตั้งชื่อ-ออกแบบตราสัญลักษณ์ บ.บริหารทรัพย์สิน ชิงเงินกว่า 2 แสนบาท

0
362

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศชวนเข้าร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บ.การบริหารทรัพย์สิน บริษัทลูกการรถไฟฯ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท พร้อมรับประกาศณียบัตร โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ได้เห็นชอบแผนการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย 3 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัทการเดินรถ 2.บริษัทซ่อมบำรุงและล้อเลื่อน 3.บริษัทการบริหารทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก่องค์กร

ทั้งนี้ การจัดประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯอยู่ภายใต้โจทย์แนวคิดที่ต้องสื่อถึงกิจกรรมหลักขององค์กรคือ การบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้สามารถสร้างรายได้ตามมาตรฐานมืออาชีพสากล มีเอกลักษณ์ ดึงดูดใจผู้พบเห็น จดจำง่ายไม่ขัดต่อศีลธรรม และต้องมีรูปลักษณ์ที่ใช้ได้กับทุกลักษณะขององค์กรเช่น หัวจดหมาย เสื้อ เว็บไซต์ และอื่น ๆที่พึงเกี่ยวข้อง ตลอดจนตราสัญลักษณ์และชื่อบริษัทฯ จะไม่มีสิ่งใดที่สื่อหรือแสดงความเกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

“สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฯ ที่ต้องการความมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร โดยเน้นการบริหารจัดการด้วยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ให้สามารถสร้างรายได้ตามมาตรฐานมืออาชีพสากล สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบรางของการรถไฟฯ ให้กลายเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุมกำกับและตรวจสอบ ที่ชัดเจนและเป็นธรรม”

นายวรวุฒิกล่าวว่า ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยส่งได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทยตึกฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 หรือส่งทางไปรษณีย์ จากนั้นจะมีการคัดเลือกผลงานจำนวน 10 ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อให้คณะกรรมการประกวดพิจารณาคัดเลือก

โดยประกาศชื่อผู้ชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th ในวันที่19 กรกฎาคม 2562 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆละ 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร สำหรับหลักฐานการส่งผลงาน ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ผลงานเป็นเพลทนำเสนอผลงาน (Sketch Design Concept)ขนาด A3 (29.7×42 ซม.) จำนวนไม่เกิน 3 เพลทการนำเสนอ 3. เพลทผลงาน ชื่อ และตราสัญลักษณ์ในรูปแบบ jpg, png และ AI ในรูปแบบ CD หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย รองเมือง ปทุมวัน กทม. หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2220 4648ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : megaproject.srt@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประกวดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1SzAhk-GnUSFiX2MWPdwwru18iua52tog/view?usp=sharing https://www.facebook.com/129946050353608/posts/2712969045384616?s=1333826733&sfns=mo