ส่งออกทรุด! สรท.หั่นเป้าโตเหลือ 1% ชี้ปัจจัยเสี่ยงศก.โลกหดตัว- พิษสงครามการค้า

0
57

สรท.หั่นเป้าส่งออกปี 62 เหลือ 1%  ชี้ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงกระทบกำลังซื้อ ความยืดเยื้อสงครามการค้าพ่นพิษกระทบการตัดสินใจในการเพิ่มการลงทุน แนะรัฐบาลใหม่ใน 7 ยุทธศาสตร์หลักรับมืออุปสรรคทางการค้า

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่า 18,555.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหดตัว -2.6%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้าในเดือนเมษายน2562 มีมูลค่า 20,012.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว -0.7%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้เดือนเมษายน2562 ประเทศไทยขาดดุลการค้า1,457.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ -54,396.5 ล้านบาท

“สินค้าที่ยังขยายตัวอยู่คือกลุ่มผัก ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ไก่สด แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และเครื่องดื่ม แต่สินค้ากลุ่มที่หดตัวคือ ข้าวน้ำตาล และยางพารา สินค้าที่มีการขยายตัว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ และนาฬิกา ในสิ่งค้ากลุ่มที่หดตัวคือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ทองคำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เหล็ก”

ทั้งนี้ สรท.ได้ปรับคาดการณ์การส่งออกปี62 โต1% เพราะปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงกระทบกำลังซื้อ ความยืดเยื้อสงครามการค้า ปัญหากฎระเบียบในประเทศที่ไม่เอื้อต่อการสถานการณ์ส่งออกตาม โดยสรท. ได้จัดทำ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” เพื่อเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อรัฐบาลใหม่ในการรับมือกับอุปสรรคทางการค้า เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการเปิดตลาดการค้าใหม่และเจรจาการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น