เซ็นสัญญาแล้ว!โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ส่วนต่อขยาย ท่านาแล้ง-เวียงจันทร์

0
361

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง

และสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ส่วนต่อขยาย ท่านาแล้ง-เวียงจันทร์

ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการซึ่งรัฐบาลไทย โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปเงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการถือเป็นลงทุนก่อสร้างเพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อระบบรถไฟระหว่างประเทศเข้าถึงกัน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อทั้งคนและสินค้าจากไทยไปสปป.ลาว

โดยพิธีดังกล่าวมีท่านบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นประธาน และมีแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายไทย และ สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย เป็นต้น

CR ภาพ+ข่าว เพจ โครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย