ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ก่อสร้างเสร็จแล้ว

0
448

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ระหว่าง กม. 0+000.000 – กม. 12+600.000 (เว้น กม. 11+458.000 – กม. 12+425.000) ระยะทางยาวประมาณ 12.117 กิโลเมตร ซึ่งเป็นงานบูรณะทางหลวงสายหลักระหว่างภาค 4 ช่องทางจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยทำการยกระดับคันทางเดิมที่ระดับต่ำน้ำท่วมคันทางแล้วก่อสร้างชั้นทางใหม่ เกาะกลางแบบ (Depressed Median)

ซึ่งโครงการนี้จะเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ใช้ทางที่ไม่ประสงค์จะเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น