ขนส่งฯตรวจเข้ม“แท็กซี่-รถตู้-พี่วิน”เฉพาะเดือนมิ.ย. พบ 837 รายผิดกม.

0
46

ขนส่งฯตรวจเข้มการให้บริการรถแท็กซี่ –รถตู้โดยสาร-รถจยย.รับจ้างในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเฉพาะเดือนมิ.ย. 62 โชว์ผลสุ่มตรวจสอบรวม 15,464 ราย พบกระทำผิดกฎหมายอื้อ 837 ราย ย้ำดำเนินการตามกฎหมายทันทีทุกราย 

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งสิ้น 15,464 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 837 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 7,323 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 461 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 181 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 80 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 41 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ จำนวน 36 ราย เป็นต้น

ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 5,967 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 183 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 28 ราย บรรทุกผู้โดยสารเกิน จำนวน 21 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 12 ราย เพิ่มจำนวนเบาะที่นั่งเกินที่กฎหมายกำหนดจำนวน 9 ราย เป็นต้น

สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 2,174 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 321 ราย พบการกระทำความผิดรวม 14 ราย ได้แก่ ใช้รถไม่ชำระภาษี จำนวน 7 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ จำนวน 6 ราย และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงจำนวน 1 ราย และเพิ่มมาตรการสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารอย่างผิดกฎหมาย โดยสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1,853 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 179 ราย ในจำนวนนี้พบการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 154 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 23/1 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ส่วนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที