อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง

0
40

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมใน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “Digital Transformation : เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 7  กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย