กาชาดไทย ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

0
71

จากสถานการณ์พายุโพดุลและคาจิกิ ส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดในความรับผิดชอบของสถานีกาชาดที่ 7 ซึ่งได้รับกระทบทุกจังหวัด ในการนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ได้แจ้งสถานการณ์และขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย โดยผ่าน แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” 

สรุปการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 ดังนี้

1.จังหวัดสกลนคร ชุดธารน้ำใจ 573 ชุด

2.จังหวัดมุกดาหาร ชุดธารน้ำใจ 2,000 ชุด

3.จังหวัดอำนาจเจริญ ชุดธารน้ำใจ 2,240 ชุด

4.จังหวัดยโสธร ชุดธารน้ำใจ 9,773 ชุด

5.จังหวัดอุบลราชธานี ชุดธารน้ำใจ 11,249 ชุด

รวมจำนวนชุดธารน้ำใจทั้งสิ้น 25,835 ชุด มูลค่าประมาณ 36,556,525 บาท

นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การสนับสนุน

1.เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ พร้อมพลขับเรือ เพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในการอพยพ ขนย้ายทรัพย์สิน และให้บริการในการสัญจรทางเรือ ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นมา

2.รถระนาบสูง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องสัญจรระหว่าง อ.เมืองและ อ.วารินชำราบ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562

สำหรับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี มีภารกิจหลักในด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร โดยดูแลรับผิดชอบด้านภัยพิบัติจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.สกลนคร  จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร  จ.อำนาจเจริญ  จ.ยโสธร  จ.อุบลราชธานี