ขนส่งฯตั้ง 2 ด่านตรวจ 100 คัน ไม่พบ“ควันดำ”

0
45

ขนส่งฯตั้งด่านตรวจวัดควันดำ 2 จุด หน้าสวนจตุจักรและหน้าสโมสรกองทัพบก ตรวจเข้ม’รถเมล์-รถโดยสาร-รถบรรทุก’100 คัน แต่ไม่พบควันดำเกินเกณฑ์

วานนี้(7 ต.ค. 62) กรมขนส่งฯโดยกองตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจวัดควันดำรถตามกฎหมาย ตรวจเข้มทั้งรถโดยสารประจำทาง -ไม่ประจำทาง และรถบรรทุก 2 จุด คือหน้าสวนจตุจักร เขตจตุจักร และหน้าสโมสรกองทัพบก เขตพญาไท ตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ผลการดำเนินการตรวจวัดควันดำรถจำนวนทั้งสิ้น 100 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด แต่พบความผิดอื่นจำนวน 43 ราย ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง ไม่มั่นคงแข็งแรง 37 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ 3 ราย ไม่ชำระภาษี 1 ราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถ 2 ราย โดยกรมฯได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

ทั้งนี้ ทางกรมฯยังฝากประชาชนเป็นหูเป็นตาหากพบรถควันดำแจ้งกรมฯได้ทันที โดยระบุรายละเอียดของรถ,หมายเลข และทะเบียนรถ ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.