เชิญชมนิทรรศการ “สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจําปี 2562

0
41

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสัปดาห์ วันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2562 พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพและให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 18 และ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย