กทท.ร่วมอำนวยความสะดวกพื้นที่รองรับรถงานประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 35

0
9

เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมอำนวยความสะดวกพื้นที่บริเวณโกดังสเตเดียม เพื่อใช้เป็นจุดรองรับรถรับ-ส่ง สำหรับใช้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสำหรับงานประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวคิดหลักของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนตลอดปีนี้ ภายใต้แนวคิด Advancing Partnership for Sustainability หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกการใช้พื้นที่ของการท่าเรือฯ ถือเป็นการแสดงศักยภาพการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในการบริหารจัดการพื้นที่ด้านความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญของประเทศ