เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เปิด 3 ศูนย์บริการครบวงจรใหม่ในกรุงเทพฯ

0
11

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx)บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศเปิดตัวศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ 3สถานีในกรุงเทพฯ โดยศูนย์บริการแห่งใหม่เหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริการของเฟดเอ็กซ์ทั้งในภาคกลางทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศ

ศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ตั้งอยู่ใน 3 เขตคือหลักสี่ บางนาและพระราม 3 โดยศูนย์บริการในเขตพระราม 3 มีการรับ-ส่งพัสดุจำนวนมากที่สุดกว่า 7,500 ชิ้นต่อวัน มีขนาดกว้าง3,300 ตารางเมตร และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานปฎิบัติการ 180 คน พร้อมรถยนต์ขนส่งพัสดุกว่า 93 คัน ศูนย์บริการในเขตหลักสี่ มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 8,000 ตารางเมตร มีรถยนต์ขนส่งพัสดุทั้งหมด 66 คัน

โดยศูนย์บริการฯ สามารถจัดการพัสดุได้มากกว่า 1,900 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการส่งพัสดุที่ยืดหยุ่น อย่างการจัดส่งรอบดึกอีกด้วย ศูนย์บริการในเขตบางนา มีขนาดกว้าง 6,200 ตารางเมตร เป็นศูนย์หลักในการจัดการรับส่งพัสดุแบบเทกองทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ศูนย์บริการฯ ยังสามารถจัดการพัสดุธรรมดาได้มากกว่า 5,500 ชิ้นต่อวัน และจัดส่งสินค้าครอบคลุม 26 รหัสไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ทั้งหมดในกรุงเทพฯของเฟดเอ็กซ์ มาพร้อมเครื่องเอกซเรย์สแกนเนอร์สำหรับตรวจสอบพัสดุทั้งขาเข้าและขาออก เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นอันดับสามของประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมการผลิตและการคมนาคมที่สร้างรายได้ให้จังหวัดกว่า 543,708 ล้านบาท จัดเป็นรายได้กว่าร้อยละ 30.8 ของพื้นที่