บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563

0
82

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งเปิดรับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2562 (ช่วงที่ 1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. อาคารนวมินทรราชินีชั้น 12 หรือเบอร์โทรศัพท์  02-5552000 ต่อ 2422,2424  

สนใจระเบียบการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/