ของขวัญปีใหม่!25 ธ.ค.นี้ ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าMRT“สายสีม่วง”ลดสูงสุด 20 บาทตลอดสาย

0
18

บอร์ดรฟม.เคาะลดราคาปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 25 ธ.ค.นี้ ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าMRT “สายสีม่วง” ลดสูงสุด 20 บาทตลอดสาย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดรฟม. (19 พ.ย.62)ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย โปรโมชั่นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น. และวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14 – 42 บาทต่อเที่ยว สำหรับบุคคลทั่วไป จะปรับค่าโดยสารเป็น 14- 20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดินทางเข้าสถานีแรกคิดค่าแรกเข้า 14 บาทเดินทาง 1 สถานี คิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท และเดินทาง 2 สถานี ขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และ/หรือ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จากเดิมการเดินทางเชื่อม 2 สาย มีอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว โดยผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บัตร MRT บัตร MRT PLUS บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานี เพื่อเติมโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เที่ยวเดินทาง จำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท, เที่ยวเดินทาง จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท, เที่ยวเดินทาง จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท, เที่ยวเดินทาง จำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท ทั้งนี้มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชั่นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้

สำหรับโปรโมชั่นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วันนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.62 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายภาครัฐ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดปัญหามลพิษทางอากาศ