มาตามนัด!ม็อบสหภาพฯขสมก.บุกกระทรวงคมนาคม ค้านแปรรูป

0
32

ปธ.สหภาพฯขสมก.รวมพลสมาชิกร่วมพันคันบุกกระทรวงคมนาคม ยื่นหนังสือค้านแปรรูปขสมก.ส่ง 7 เงื่อนไขคัดค้าน จี้รมว.คมนาคมเร่งพิจารณาภายใน 7 วัน

นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพฯขสมก. เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กำกับดูแล ขสมก. ให้นโยบายทบทวนแก้ไขแผนฟื้นฟูของ ขสมก. ทั้งนี้ให้ยกเลิกแผนการจัดซื้อรถโดยสารจำนวน 3,000 คัน เส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนั้น สร.ขสมก. ไม่เห็นด้วย และคัดค้านการแปรรูปวิสาหกิจ 7 ข้อประกอบด้วย

1.ให้องค์การเดินรถในเส้นทางเดิม 137 เส้นทาง ส่วนที่เหลือให้เอกชนดำเนินการ โดยไม่ต้องให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไปกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่

2.เมื่อ 25 มิ.ย.62 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยให้องค์การจัดหารถใหม่ 3,000 คัน และปรับปรุงรถเก่า 323 คัน มาแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน ให้ดำเนินการตามมติ ครม.

3.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ (บอร์ด) อดีตที่ผ่านมา รมว. ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับลักษณะการบริหาร ขสมก. ทำให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติขององค์การ ดังนั้นการแต่งตั้งบอร์ด สร.ขสมก. ขอให้แต่งตั้งอดีตผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการเดินรถไม่น้อยกว่า 2 คน

4.ขสมก.เป็นรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงคฺบริการคนยากคนจน ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการกำหนดราคาค่าโดยสาร รัฐบาลโดยกระทรวง และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้กำหนดให้องค์การเก็บอัตราค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้องค์การขาดทุนสะสม ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท ดังนั้น รับต้องรับผิดชอบภาระหนี้สิ้นดังกล่าวแทนองค์การ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ ตมมาตรา 11 (วรรค 2)

และ 5.นโยบายการเกษียณก่อนกำหนด (เออลี่รีไทร์) ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยไม่บังคับ ขู่เข็นและเลิกจ้างพนักงาน สร.ขสมก. เห็นว่าแนวคิดนี้ ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหา รังแต่จะสร้างปัญหามากกว่าเติมปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน

จึงขอคัดค้านในเรื่องดังกล่าว จึงยื่นหนังสือเข้าร่วมคัดค้นการแปรรูปองค์การ ขสมก. เพื่อปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ขององค์การและสมบัติของพี่น้องประชาชนไม่ให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยขอให้ รมว.คมนาคม เร่งพิจารณาข้อเรียกร้องและแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน