ประมุขสิบล้อไทย หนุนทล.สร้างจุดจอดสิบล้อเต็มสูบ

0
56

เป็นปัญหาคาใจที่พี่น้องสิงห์รถบรรทุกหาวเรอรอการแก้ไขจากภาครัฐมาตลอดสำหรับที่จอดพักรถบรรทุกตามภูมิภาคต่างๆเพื่อหยุดพักรถบรรทุกตามข้อกำหนดกฎหมายขนส่งกำหนดทุกๆ4 ชม.และหยุดพักผ่อนคนขับยามเหนื่อยล้า ลดปัญหาสิบล้อจอดไหล่ทาง ปัญหาอุบัติเหตุ-การจราจร ที่สำคัญพี่น้องสิบล้อหายห่วงเรื่อง“ความปลอดภัย”

กับจุดจอดในปัจจุบันของกรมทางหลวงที่สร้างเสร็จแล้ว 7 แห่งจากแผนทั้งทั่วประเทส 36 แห่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอกับปริมาณรถบรรทุก ครั้นจะไปจอดเกะกะตามไหล่ทางก็เกรงจะถูกจับปรับ เกิดอันตรายต่ออุบัติเหตุกับเพื่อนร่วมทางสัญจร ซ้ำยังสุ่มเสี่ยงขโมยขโจรปล้นจี้-ดูดน้ำมันยามค่ำคืน ครั้นไปจอดในปั้มก็ถูกไล่เพราะไม่ใช่พื้นที่จอดเฉพาะรถบรรทุกอีกทั้งยังเป็นพื้นที่เอกชนอีกด้วย 

ล่าสุด ก็เริ่มมีข่าวดีให้พี่น้องสิงห์รถบรรทุกใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อเห็นตามรายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) ปีงบประมาณ 62 ทั้งหมด 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดบริการแล้ว 1 แห่ง คือ โครงการจุดจอดพักรถบรรทุกวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ส่วนอีก 6 แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่งเปิดบริการภายในธ.ค.ศกนี้ ส่วนอีก 3 แห่งเปิดบริการปีหน้า 64 ซึ่งหากก่อสร้างเสร็จทั้ง 6 แห่งจะสามารถรองรับปริมาณรถบรรทุกได้กว่า 300 คัน และรถยนต์อีกกว่า 100 คัน

ขณะที่ประมุขสิบล้อไทย “อภิชาติ ไพรรุ่งเรือง”ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็ออกโรงสนับสนุนโครงการดังกล่าวเต็มสูบ พร้อมกับสะท้อนมุมมองว่าโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ของกรมทางหลวง ตามผลการศึกษาของสนข.แลข้อเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

“เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการที่รถบรรทุกจอดพักบริเวณไหล่ทาง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตาม พรบ.ทางหลวง และยังเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ พรบ.ขนส่งทางบก ที่กำหนดให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกทุกคนต้องหยุดพักรถทุก 4 ชม.”

ประมุขสิบล้อ บอกอีกว่า ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเห็นด้วยและขอสนับสนุนโครงการ อย่างเต็มที่ เพราะเป็นโครงการที่ให้บริการสาธารณะ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถบรรทุกให้สามารถมีที่จอดพักรถได้อย่างปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถชนท้ายรถบรรทุก ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

“จุดจอดพักรถบรรทุกที่กรมทางหลวงกำลังดำเนินก่อสร้างนั้น จะมีระบบตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก ระบบกล้อง CCTV ไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องน้ำ ศาลาพักผ่อน และมีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงดูแลรักษาจุดจอดพักรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งทางกรมทางหลวงก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการจุดจอดพักรถแต่อย่างใด”

ประธานสหพันธ์ฯย้ำในตอนท้ายว่าในส่วนของตัวผู้ประกอบการขนส่งเองก็มีความต้องการจุดจอดพักรถที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ภายในบริเวณปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือจอดพักรถบริเวณไหล่ทางก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

“สหพันธ์ฯได้เรียกร้องให้กรมทางหลวงจะทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ให้มีการลงทุนร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships: PPPs) ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาจุดพักรถบรรทุกให้ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ทางให้เพิ่มมากขึ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ เป็นธรรม โปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง”