“ท่องเที่ยวภูเก็ต”ระส่ำ!เซ่นพิษไวรัสโควิด-19

0
34

เรียกได้ว่าห้วงนี้ไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ถือเป็นเป็นไวรัสร้ายคุกคามมวลมนุษย์เป็นที่เรียบร้อย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระนาดหนักไปหลายประเทศทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั้งในจีนและทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นทุกัน ย่อมส่งผลร้ายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จังหวัดภูเก็ตในฐานะไขมุกอันดามันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อก้องโลก และเป็นดินแดนสวรรค์นักท่องเที่ยวทั่วโลก ปีหนึ่งๆมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนทั่วโลกแห่บินตรงมาเที่ยวพักผ่อน และนักท่องเที่ยวจีนที่ว่ากันมากสุดที่มาเที่ยวภูเก็ต เมื่อต้นทางอย่างจีนปิดทางห้ามพลเมืองจีนไปท่องเที่ยวทั่วโลก ผลกระทบภาคการท่องเที่ยวรวมถึงห่วงโซ่อื่นๆก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้

นักท่องเที่ยวจีนร่วม 4 ล้านหายจากภูเก็ต

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าหลังจากเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทางหอการค้าภูเก็ตได้จัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะกับทางออกของภาคเอกชนและประชาชนต่อวิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงต่อปัญหานักท่องเที่ยวหายไปเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอรัฐบาล

“เบื้องต้นผลกระทบขณะนี้พบนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วม 4 ล้านคนหายไปจากภูเก็ต คาดอาจจะเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีก 10 เดือนข้างหน้า  ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆอีกกว่า 10 ล้านคนที่เป้าหมายจะมาประเทศไทย แต่จากข่าวไวรัสนี้ตีแผ่ไปทั่วโลกอาจตัดสินใจเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ”

ประธานหอการค้าภูเก็ต กล่าวอีกว่าภูเก็ตจัดเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่ได้มีคำสั่งโดยเฉพาะ 14 วันปรากฏว่าไม่พบผู้ป่วย ขณะนี้ผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง เตรียมเดินทางกลับจีน ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาภูเก็ตไม่มีเข้ามาเนื่องจากทางจีนไม่อนุญาตให้ออกนอกประเทศเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาไม่ให้ลุกลาม

“มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาคัดกรอง ตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องและประสงค์จะอยู่ต่อในประเทศไทยเนื่องจากยังไม่อยากเดินทางกลับประเทศจีนขณะนี้ จึงเสนอให้รัฐบาลไทยต่อวีซ่าชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกไปคราวละ 1 เดือนจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายจนเดินทางกลับประเทศจีนได้”

ร่าย 10 ข้อเสนอแนะภาครัฐ

นายธนูศักดิ์ กล่าวอีกว่าสำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตนั้นพบว่ารายได้ภูเก็ตหายไปทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น 1. ท่องเที่ยว-บริการรถ,เรือ 2. ของที่ระลึก-อาหาร-บันเทิง-สปา-ค้าปลีก 3. ที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง 4. โรงงานผลิตและซ่อมต่างๆ เช่นเรือ สระว่ายน้ำ อื่นๆอีกมากมาย และ 5.พนักงาน/ลูกจ้างในกิจการที่เกี่ยวข้อง เพราะเล็งเห็นว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจะเดือดร้อนไปทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นรายได้หดหายเป็นลูกโซ่ทยอยเป็นปัญหาทุกวงการ

ดังนั้น สิ่งที่ภาคเอกชนในภูเก็ตต้องการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในภูเก็ตทุกธุรกิจอย่างเร่งด่วน ดังนี้

1.ขอให้ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ควรจะเป็นผู้ให้ข่าวเรื่องไวรัสโควิด-19แต่เพียงผู้เดียวออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าสถานะแต่ละเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างไร จะควบคุมได้เมื่อไหร่ และยืนยัน “เมืองภูเก็ตปลอดภัย” ให้เร็วที่สุด เพราะหากมีหน่วยงานระดับประเทศที่มาร่วมแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่ นักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีน และนักท่องเที่ยวชาวไทยเองจะได้มาเที่ยวกันอย่างมั่นใจในความปลอดภัย

2.ทุกธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวที่กระทบอย่างรุนแรงควรได้รับสิทธิ์จากการเยียวยาเหมือนกัน เท่ากันทุกบริษัท ไม่ควรท้าให้ธนาคารสับสน ไม่ชัดเจนว่าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือไม่3. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้วงเงินปัจจุบัน เหลือ 2 % 12 เดือนแบบเดียวกับในช่วงสึนามิ4. ยืดการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นไปอย่างน้อย 12 เดือน5. ยืดการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทต้องชำระให้รัฐบาลออกไปก่อน6. ให้งดการจ่ายเงินประกันสังคมเพื่อช่วยรักษาแรงงานไว้7. อัดฉีดเงินกู้ใหม่ตามที่ธนาคารเห็นสมควรในอัตราดอกเบี้ย 2% เข้ามาในระบบให้กับทุก บริษัทที่ยังทำธุรกรรมเพื่อช่วยรักษาธุรกิจและลดปัญหาแรงงานไม่มีงานทำ

8.ปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัท-ห้างร้าน ต่องวด 20% จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 25639. สำหรับพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ปรับลดอัตราผ่อนชำระหนี้ทั้งบ้านและรถต่องวดเหลือเพียง 20% จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ ประธานหอการค้าภูเก็ต ย้ำในตอนท้ายว่าทางหอการค้าภูเก็ตยังได้นำเสนอนโยบายดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเที่ยวในช่วงผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 ไปแล้ว นั่นคือ “โครงการไทยช่วยไทยใน 10 เดือน”

“ภายใต้โครงการนี้มุ่งเน้นลดภาษีน้ำมันของสายการบินและลดภาษีสนามบินเพื่อกำหนดให้ตั๋วเครื่องบินไปกลับภูเก็ต-กรุงเทพ อยู่ในราคาไป-กลับ 999 บาท c]tค่าที่พัก-ค่าเดินทางในภูเก็ต-ค่าอาหารสำหรับคนมาเที่ยวภูเก็ต รับคูปองส่วนลด 30% ไปใช้ได้ทันทีสำหรับคนไทยที่มาเที่ยวในระบบเดียวกับชิมช้อปใช้”