“คมนาคม”พร้อมบริการทุกโหมดเดินทางวันหยุดยาวรองรับปชช.เดินทางกว่า 15 ล้านคน

0
24

คมนาคม เตรียมพร้อมบริการทุกโหมดการเดินทางวันหยุดยาว 3-8 ก.ค.นี้ เปิดจุดแวะพักตรวจสภาพรถตามรายทาง เตรียมช่วยเหลือกรณีรถมีปัญหาด้วย ติดตั้งชุดป้ายเคลื่อนที่บริเวณจุดวิกฤติจราจรเพื่อให้ประชาชนเห็นชัดเจน บูรณาการจัดการจราจรร่วมกับตำรวจทางหลวง กองทัพอากาศในการใช้โดรนถ่ายภาพจุดวิกฤติ คาดมีการเดินทางมากกว่า 15 ล้านคน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว โดยคาดการณ์ในช่วงวันที่ 3-8 ก.ค.จะมีการเดินทางประมาณ 15 ล้านคน แยกเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าออกกรุงเทพ 7.1 ล้านเที่ยว แบ่งเป็นขาเข้ากรุงเทพฯ 3.5 ล้านเที่ยว และขาออกกรุงเทพฯ 3.6 ล้านเที่ยว ขณะที่การเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก น้ำ รางและอากาศ 7.6 ล้านคน ซึ่งได้เตรียมความพร้อมการให้บริการอย่างเต็มที่เพียงพอกับความต้องการกับผู้ใช้บริการ รวมถึงทยอยเพิ่มความถี่ในการให้บริการเพื่อลดความแออัด

กระทรวงคมนาคมคมนาคมได้วางแผนอำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายการเดินทาง โดยบริหารจัดการจราจรร่วมกับตำรวจทางหลวง รวมทั้งกองทัพอากาศในการใช้โดรนถ่ายภาพจุดวิกฤติ ส่งข้อมูลบริหารจัดการการจราจรให้เกิดความคล่องตัว

สำหรับมาตรการอำนวยความปลอดภัยนั้น ขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้ความเร็วบนถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง และลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม พร้อมเปิดจุดแวะพักตรวจสภาพรถตามรายทาง และเตรียมช่วยเหลือกรณีรถมีปัญหาด้วย รวมถึงติดตั้งชุดป้ายเคลื่อนที่บริเวณจุดวิกฤติจราจร เพื่อให้ประชาชนเห็นชัดเจน อีกทั้งยังเน้นความปลอดภัยกับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะด้วย

ส่วนมาตรการขนส่งสาธารณะ ได้วางแผนเตรียมเที่ยวรถของ บขส.ให้ประชาชนเดินทางอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการตามสถานีขนส่งต่างๆ และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องซีซีทีวีตามสถานีบริการต่างๆ

ทั้งนี้ขอให้ผู้เดินทางทุกคนยังคงมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง โดยในทุกสถานีจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สอบถามข้อมูลการเดินทางและทางเลี่ยงได้ที่หมายเลข 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม หรือข้อมูลจราจรกรมทางหลวง 1586