เคาะแล้ว!ค่ามอเตอร์เวย์โคราช สิบล้อจ่าย 587บ.วิ่งยาวบางปะอิน-โคราช

0
29

ครม.เคาะค่าผ่านมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ระยะทาง 196 กม.รถยนต์ 4 ล้อจ่าย 255 บาท 6 ล้อ 408 บาท 10 ล้อขึ้นไป 587 บาท แล่นฉิวยาวไปบางปะอินยันโคราชใช้เวลาชั่วโมงครึ่งจากเดิม 3-4ชม.

วันที่ 11 ก.พ. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้ กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 โครงการทางหลวงพิเศษฯ แห่งนี้มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด้านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านหมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด้านขามทะเลสอ

กรมทางหลวงได้พิจารณากำหนดค่าอัตราธรรมเนียมผ่านทางพิเศษดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ ธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาท/กิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 255 บาท รถยนต์ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาท/กิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 408 บาท

และรถที่เกิน 6 ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาท/กิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 587 บาท และจะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุกๆ 5 ปีโดยค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศเป็นต้นไป

สำหรับการก่อสร้างช่วงทางยกระดับประมาณ 18 กม. บนทางหลวงหมายเลข2 หรือถนนมิตรภาพจากบริเวณ ต.หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา สิ้นสุดบริเวณ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  โดยกรมทางหลวงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการเปิดให้ประชาชนทดลองวิ่งบริการชั่วคราวช่วงสงกรานต์ 63 เพื่อลดปัญหาติดขัด

คาดว่าภายในเดือน มี.ค.63 จะได้ข้อสรุปว่าจะเปิดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช้ระบายรถได้หรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วกรมทางหลวงจะนำเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบต่อไป