สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงครึ่งปี 63 ลดลง 7%

0
26

กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศครึ่งปีแรก 63 อุบัติเหตุลดลง7% ผู้เสียชีวิตลดลง 2% บาดเจ็บลดลง 15% จำนวนรถเกิดอุบัติเหตุลดลง 6% แต่สังเวยชีวิตไปแล้ว 1,287 ราย สาเหตุสายซิ่งนอนมา ทางตรงอันตรายสุดๆ ปิคอัพแชมป์ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ  กทม.เกิดอุบัติเหตุมากสุด รองมาเมืองเชียงใหม่

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำงวด ครึ่งปี 2563 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563) จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่าได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 8,410 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,287 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 7,042 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 12,857 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 188 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำงวดครึ่งปี 2562 กับ 2563 ภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 7% ผู้เสียชีวิตลดลง 2% บาดเจ็บลดลง 15% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 6%

สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 75% (6,272 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 9% (768 ครั้ง) หลับใน 6% (535 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (366 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 66% (5,531 ครั้ง) รองลงมา คือ ทางโค้งปกติ 14% (1,140 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 6% (524 ครั้ง)

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (4,781 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (3,374 คัน) และรถจักรยานยนต์ 16% (2,050 คัน)ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่า เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 25% รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และกรุงเทพและปริมณฑล 14%

หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 590 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่ 415 ครั้ง และจังหวัดชลบุรี 396 ครั้ง ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน