ปิดด่านฯหนองคาย ยกเว้น”นำเข้า-ส่งออกสินค้า”

0
13

หลังผู้ว่าฯจังหวัดหนองคายประกาศปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 เป็นการชั่วคราว พื่อสกัดการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 23 เป็นต้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

ทว่า บรรดาผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าต่างๆยังสงสัยอยู่ว่าสามารถขับรถขนส่งสินค้าข้ามไปฝั่งลาวหรือไม่?

ตามประกาศฉบับนี้มีข้อยกเว้นสำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านแดนสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ก็ต้องเป็นไประเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดหนองคาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ บรรยากาศภายหลังประกาศปิดด่านพรมแดนหนองคาย ทำให้มีรถบรรทุกสินค้ารอต่อแถวยาวกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อข้ามไปส่งสินค้าที่ฝั่ง สปป.ลาว คาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคในแต่ละวัน

เพราะชาวลาวไม่สามารถข้ามมาซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ฝั่งไทยได้หลังมีการประกาศปิดด่าน จึงต้องซื้อตามร้านค้าภายในประเทศ สปป.ลาว เท่านั้น ซึ่งร้านค้าต่าง ๆ ก็จะสั่งซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคจากไทยอีกทอดหนึ่ง