บรรทุก-บันทึกการเดินทาง“เรือของพ่อ”ครั้งประวัติศาสตร์

0
85

เป็นภาพที่สง่างามและตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้พบเป็นไปอีกนานสำหรับการเคลื่อนย้ายเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 เรือประวัติศาสตร์ที่ปกป้องท้องทะเลไทยมายาวนาน 5 ทศวรรษ และปลดประจำการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62

โดยทหารเรือนำรถพ่วงลำเลียงออกจากกรมอู่ทหารเรือไปตั้งที่อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ริมชายหาด หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี. เสมือนสิ้นสุดการเดินทางเรืองของพ่อปกป้องท้องทะเลไทยเป็นกาลนิรันดร์

การเคลื่อนย้าย“เรือของพ่อ”ครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางครั้งสำคัญ ที่ได้ออกสู่สายตาสังคมพลางอวดโฉมความสง่างาม และเป็นภาพตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนมิรู้ลืม เพราะนี้คือการเดินทางครั้งสำคัญ และจะไม่เห็นเรือลำนี้ประจำการอยู่ในท้องทะเลไทยอีกต่อไป

สำหรับเรือ ต.91 เป็นเรือที่มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบและต่อเรือ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่ง ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503

เมื่อพระองค์เสด็จฯ นิวัตประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้าง”จนนำมาซึ่งโครงการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91ได้เสร็จสมบูรณ์ เข้าประจำการในปี พ.ศ.2511โดยพระองค์ได้เสด็จฯมาประทับบนเรือ เพื่อทำการทดสอบสมรรถนะด้วยพระองค์เอง

จากพระมหากรุณาธิคุณถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการต่อเรือใช้เองของกองทัพเรือ และประเทศชาติ จึงเปรียบได้ว่าเรือ ต.91เป็น“เรือของพ่อ”

ทั้งนี้ โครงการอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.91” จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธานในการต่อเรือ เพื่อพึ่งพาตนเองมาจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง (Landmark) อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่