แล้วเสร็จ!ทล.202 (ศรีสะเกษ-วังหิน)4 ช่องจราจร วิ่งฉิว 19 กม.

0
9

ทล.ขยายทางเส้น 202 (ศรีสะเกษ –วังหิน) เป็น 4 ช่องจราจร 19 กม. แล้วเสร็จ ช่วยบรรเทาการจราจรหนาแน่นในจังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมต่อไทางหลวงหมายเลข 24 (โคราช-อุบลฯ) รองรับการพัฒนาระบบคมนาคม สนองตอบยุทธศาสตร์งหวัด

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 220 สาย ศรีสะเกษ – อ.วังหิน แล้วเสร็จ ระยะทางยาวประมาณ 19 กิโลเมตร ระหว่าง กม.2 – กม.22  ซึ่งเป็นเส้นทางจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ไปสู่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในช่วงดังกล่าว ทั้งยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 24 (สายโคราช – อุบลราชธานี) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการคมนาคม ซึ่งสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แต่เดิมสายทางนี้มีขนาด 2 ช่องจราจร ปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นขึ้น ด้วยช่องทางจราจรที่คับแคบนี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายให้มีขนาด 4 ช่องจราจร

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอก 2.5 เมตร เกาะกลางแบบดินถม กว้าง 4.2 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 518,335,780 บาท

โครงการดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายการขนส่ง ระบบการบริหารขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ  สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง