ใคร?…’ได้-เสีย’ทำใบขับขี่ต้องมี“ใบรับรองแพทย์”เริ่ม19 ก.พ.64

0
23

ขึ้นชื่อ“ใบขับขี่”ไม่ว่าจะเป็นรถชนิดไหนประเภทอะไรสำหรับผู้ใช้รถแล้วมันสำคัญอย่างยิ่งยวดทั้งในแง่กฎหมายอุ่นใจได้(บ้าง)เมื่อมีไอ้เจ้าใบขับขี่ติดตัวติดกายไว้หากจ๊ะเอ๋ใครบางคนโผล่มาทักทายตามสุมพุมต้นไม้ ขณะที่แง่การได้มาก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญ ยิ่งในเมืองหลวงใหญ่ไหนจะต้องจองคิวไหนจะต้องเดินทางไปขนส่งฯไหนจะอบรม-สอบข้อเขียน-ภาคปฏิบัติ

ล่าสุด ก็ไม่รู้สิว่าจะเป็นข่าวดี-ร้ายกับใคร?การได้มาซึ่งใบขับขี่รถทุกประเภทจะยากและยุ่งเหยิงกว่าเดิมหรือไม่?หรือใคร?…จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับระเบียบการขอทำใบขับขี่ใหม่ หรือขอต่ออายุใบขับขี่รถทุกประเภท ที่ต่อไปประชาชนต้องมีใบรับรองแพทย์มาดำเนินการทุกครั้ง อีกทั้งจ่อเพิ่ม 3 โรคต้องห้ามมีใบขับขี่“เบาหวาน-ความดัน-ลมชัก”จากเดิมที่อยู่ 5 โรคต้องห้ามให้สอดรับกฎกระทรวงฉบังดังกล่าวอีกด้วย

การจุดพลุข่าวสารนี้มีขึ้นหลังกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในอีก 120 วันจากนี้ไป นั่นก็คือ19 กุมภาพันธ์ 2564 โน้น

สาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจะต้องใช้“ใบรับรองแพทย์”ประกอบในการดำเนินการ ซึ่งแต่เดิมไม่มีการกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่กรมฯเน้นย้ำกับการออกกระทรวงฯนี้มา โฟกัสไปที่สมรรถภาพร่างกายของผู้ขับรถย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจมีโรคประจำตัว หรือมีสมรรถภาพร่างกายที่บกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้

กรมฯจึงกำหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เท่านั้นยังไม่หน่ำใจพระเดชพระคุณท่าน กรมฯกำลังหารือแพทยสภาเพื่อจัดทำรายละเอียดให้สอดรับกับกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ต้องแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถหรือมีอาการผิดปกติทางจิตหรือมีโรคที่ไม่เหมาะสมกับการขับรถ

แต่เดิมกรมฯได้กำหนด 5 โรคต้องห้ามได้แก่ 1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 2.โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 3.โรคเรื้อน 4.โรคพิษสุราเรื้อรังและ 5.โรคติดยาเสพติดให้โทษ  แต่เวลานี้กำลังกำลังพิจารณาเพิ่มโรคต้องห้ามอาทิ  โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคความดันโรคอารมณ์สองขั้ว ออทิสติค หรือตัวเตี้ยผิดปกติ 90 ซม. ซึ่งแพทย์ที่ต้องออกใบรับรองแพทย์ต้องเป็นผู้ประเมินสภาพทางด้านร่างกายของผู้ขอใบรับรองแพทย์

คาดว่าการพิจารณาเพิ่มเติม 3 โรคต้องห้ามนี้จะได้ข้อสรุปทันภายใน 120 วันก่อนที่กฎกระทรวงจะมีผลใช้บังคับ นั่นก็คือก่อนวันที่ 19 ก.พ.2564 นั้นเอง

ต้องยอมรับว่าอันโรคภัยไข้เจ็บต้องห้ามมีผลร้ายแรงต่อการควบคุมยานพาหนะบนท้องถนน สุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงกับผู้ใช้รถใช้ถนน กรมฯเองก็พยายามทุกวิถีทางหวัง“ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม”ถือเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติที่ดี

ส่วนใคร?…จะได้จะเสียนั้นไม่มีหรอกหากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนด้วยความ“โปร่งใส”ไม่มีนอก-ในโดยประการทั้งปวง แต่…หากตรงกันข้ามแล้วล่ะก็ ไม่ต้องก็รู้ว่าใครได้ ส่วนคนที่เสียทั้งขึ้นทั้งล่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก …ประชาชนตาดำๆนี่แหล่ะ!

ก็ได้แต่หวังว่าเพียงแค่ใบรับรองแพทย์ที่เพิ่มความเข้มในข้อระเบียบมากขึ้น จะไม่ใช่ใบเบิกทางให้”ราคาใบขับขี่”ดีดสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะขอรับ!

:สิงห์ตะวันเพลิง