0
24

รายการวิทยุ “จุดประกาย ขยายประเด็น” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM. 92.50 เมกะเฮิรตซ์ และ AM. 891 กิโลเฮิรตซ์  ออกอากาศประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา 09.10  –  10.00  น.

ขอเชิญฟังการสัมภาษณ์สด ทนายรณณรงค์  แก้วเพ็ชร์ ทนายความ และประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ในประเด็น “ถอดบทเรียน… รัฐเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.10 – 10.00 น. ทาง สวท. FM 92.50 MHz.