“ศักดิ์สยาม”ลงพื้นที่สแกนความพร้อมสายสีแดงก่อนเปิดวิ่งปลายปี 64

0
9

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ-สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เพื่อเตรียมความพร้อมโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มทดลองเดือนก.ค.นี้ก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564 ค่าโดยสารไม่เกิน 42 บาททั้ง 2 สาย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ เพื่อติดตามความพร้อมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564 โดยประชาชนจะเริ่มทดลองขึ้นรถไฟฟ้าได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้การรถไฟฯ เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ และจัดตั้งศูนย์กระจายและจำหน่ายสินค้าโอทอปภายในสถานีกลางบางซื่อ ตลอดจนอำนวยความสะดวกจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลมาใช้ขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง 

ทั้งนี้ ในช่วงแรกโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีกำหนดการทดสอบระบบ และทดสอบการเดินรถเสมือนจริง เริ่มช่วงเดือนมีนาคม 2564 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้รถไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2564  จากนั้นกำหนดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยประมาณการอัตราค่าโดยสารจะคิดตามระยะทาง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ค่าแรกเข้าไม่เกิน 14 บาท และค่าโดยสารตลอดเส้นทางถึงรังสิต ไม่เกิน 42 บาท และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ค่าแรกเข้าไม่เกิน 14 บาท และค่าโดยสารตลอดเส้นทางถึงตลิ่งชัน ไม่เกิน 42 บาท เช่นกัน อีกทั้งในอนาคตจะพัฒนาระบบตั๋วโดยสารร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้บริการด้วย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้จัดทำแผนปรับปรุงการหารายได้จากการเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ พร้อมดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อ 2,325 ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างรายได้แก่องค์กรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบอุดหนุนบริการสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังให้การรถไฟฯ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลอดจนได้กำชับให้ดูแลเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถไฟทางไกลมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยให้การรถไฟฯ บูรณาการจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับระบบการเปลี่ยนถ่ายขบวนรถให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมคมของกรุงเทพฯ ทดแทนสถานีกรุงเทพ หลังเปิดให้บริการสายสีแดงต่อไป ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้ามาสถานีกลางบางซื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมกับให้อำนวยความสะดวกจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – คลองบางไผ่ และดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการภายในสถานี ให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

ด้านนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ พร้อมดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อ และโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ได้ทันภายในปลายปี 2564 ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานโครงการมี