ร่วมด้วยช่วยกัน!กทท. ผนึก กฟน.สร้างรพ.สนาม ณ โกดังสเตเดียม กทท.

0
27

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร กทท. ให้การต้อนรับนายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าและสังเกตการณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักตัว (CI) ของ กทท. ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่ายการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์ CI ของ กทท. ณ โกดังสเตเดียม กทท.

โรงพยาบาลสนามและศูนย์ CI ของ กทท. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักรักษาตัวของพนักงาน กทท. และชาวชุมชนที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการสีเขียวและสีเหลืองที่มีอาการไม่รุนแรงภายในพื้นที่จัดเป็นเต็นท์สนามจำนวน 3 หลัง รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 240 เตียง (แยกชาย-หญิง) และศูนย์ CI จำนวน 60 เตียง โดย กทท. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดตั้ง ระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ กฟน. ที่สนับสนุนด้านการติดตั้งและวางระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนามและศูนย์ CI สำนักงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี PTTOR การประปานครหลวง สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง   ของมนุษย์ มูลนิธิบุณยะจินดา มูลนิธิมาดามแป้ง โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็นต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเร็วๆนี้

นายจาตุรงศ์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ กฟน. กล่าวว่าการไฟฟ้านครหลวงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของ กทท. โดยได้สนับสนุนวางแผนระบบไฟฟ้าด้วยการเดินระบบสายส่งกำลังไปยังเต็นท์ทั้งสามหลัง พร้อมทั้งติดตั้งมิเตอร์และหม้อแปลง ซึ่งมั่นใจว่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้พนักงาน กฟน. เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุขัดข้องอื่น ๆ

ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวปิดท้ายว่าขณะนี้การดำเนินงานต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ที่นอน เตียง ห้องน้ำ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะเปิดเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ ขอขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงานเขตคลองเตย มูลนิธิเอสซีจี PTTOR ฯลฯ ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัย