ทล.ยกระดับมาตรฐานเส้น2166’โนนศรีคูณ-หนองผะองค์’แล้วเสร็จ หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวบุรีรัมย์

0
30

ทล.ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 ช่วง โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กม. แล้วเสร็จ ส่งผลให้เกิดความสะดวก ร่นระยะเวลาการคมนาคมขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 ช่วง โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 2166 เสิงสาง – หนองผะองค์ แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ทางหลวงสายนี้ได้รับการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานทางแล้วเสร็จตลอดสาย รวมระยะทางทั้งหมด 82.5 กิโลเมตร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับมาตรฐานทางหลวงทั่วประเทศ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

สำหรับ ทางหลวงหมายเลข 2166 เสิงสาง – หนองผะองค์ เป็นทางหลวงสายสำคัญในการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นถนนลูกรัง ต่อมากรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างและลาดยางตลอดสาย ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายนี้มีเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง จึงมอบนโยบายให้กรมทางหลวงดำเนินบูรณะและการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางหลวงตลอดสาย เป็นมาตรฐานทาง ขนาด 2 ช่องจราจร และขยายเป็น 4 ช่องจราจรบางช่วงในเขตชุมชน เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงขานรับนโยบายดังกล่าวจึงดำเนินการก่อสร้างทางหลวงสาย 2166 ช่วง โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ ระหว่าง กม.ที่ 69+000 – กม.ที่ 81+000 รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานชั้นทาง 1 ขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ ข้างละ 1 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมทั้งมีการดำเนินการปรับปรุงเกาะกลางบริเวณช่วงที่เป็น 4 ช่องจราจรในเขตชุมชน  พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญากระพริบบนทางหลวงแล้วเสร็จ  ส่งผลให้เกิดความสะดวก  ลดค่าใช้จ่ายและร่นระยะเวลาในการคมนาคมขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น ช่วยพัฒนาพื้นที่ชุมชน 2 ฝั่งทางหลวง  ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง