ทล.เปิดจอง 38 จุดกางเต็นท์รับลมหนาวฟรี!

0
56

กรมทางหลวง เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่  ย้ำแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชม. พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง  สอบถามโทร 1586

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง 

สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดโดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯซึ่งจะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพักและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น  

จุดบริการลานลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังต่อไปนี้

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.31+450 

หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584 

หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215 

จังหวัดลำปาง  2 แห่ง :หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ – เกาะคา กม.650+917 ,หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาน กม.482+356 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง

หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู กม.197+350 

หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอน ห้วยงู – หนองแห้ง กม.240+750 

หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน กม.284+856 

หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ – แม่ฮ่องสอน กม.197+907 

หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100 

จังหวัดเชียงราย  2 แห่ง :หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845,หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า) 

จังหวัดน่าน  3 แห่ง

หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485 (ขาออก) 

หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000(ขวาทาง) 

หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110 

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง :หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526 

จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง

สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก) 

หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809 (ขาออก)                      

หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า)

หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก) 

จังหวัดตาก 6 แห่ง

หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826 

หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449 

หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา กม. 33+621

หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550 

หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050 

หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799 

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง :หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง :หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.269+100 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600 

จังหวัดเลย 2 แห่ง : หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ กม.266+737, 

หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม-เชียงคาน กม.148+350 

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง :หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอน แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.59+900 

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง :หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน แยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม.116+574 (ขาออก กทม.) หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)

จังหวัดอุทัยธานี  2 แห่ง :หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006  และศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน(เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200 

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง :หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550 

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง :หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ กม.0+925

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)