“ทางหลวง”ไฟเขียววันเริ่มงาน 20 ธ.ค.กลุ่ม BGSR เดินหน้า O&M มอเตอร์เวย์ 2 สายทาง

0
28

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ กรมทางหลวงจะออกหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้เริ่มงาน (NTP) งานดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ 2 สายทาง คือ สายบางปะอิน – นครราชสีมา และบางใหญ่ – กาญจนบุรี แก่ผู้รับงานคือกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ซึ่งจะทำให้เอกชนที่ได้งานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบได้ทันทีทั้ง 2 สายทาง โดยสายบางปะอิน – นครราชสีมา นั้นสามารถเข้าพื้นที่ได้ 23 ตอน 9 ด่าน จากทั้งหมด 40 ตอน ส่วนสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี สามารถเข้าพื้นที่ได้ 4 ตอน 8 ด่าน จากทั้งหมด 25 ตอน ขณะเดียวกันทางกรมทางหลวง จะขอความร่วมมือ กิจการร่วมค้า BGSR เร่งรัดการก่อสร้างถนนบริเวณด่านตอนที่ 24 ปากช่อง ไปจนถึงตอนที่ 40 ด่านขามทะเลสอ เพื่อเปิดให้วิ่งฟรีจากตอนที่ 24 มาถึงตอนที่ 40 เข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาไปก่อนที่งานจะเสร็จทั้งสายทางด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางกิจการร่วมค้า BGSR จะมีเวลาออกแบบก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 36 เดือน นับจาก NTP ซึ่งขณะนี้ ทล.ได้เจรจาให้เร่งรัดงานให้เร็วกว่า 30 เดือน โดยมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – นครราชสีมา จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการกลางปี 66 ส่วนสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เปิดทดลองปลายปี 66 หลังจากนั้นอีก 3 เดือน หรือประมาณ ต้นปี 67 จึงจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบทั้ง 2 สายทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ถือหุ้น 40%/ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF 40% / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC 10% และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH 10%

โดยงาน งานดำเนินงานและบำรุงรักษาหรือ O&M ทั้ง 2 สายทางมีมูลค่ารวม (ค่าจ้างและค่าลงทุนตลอด 30 ปี) 39,138 ล้านบาท แบ่งเป็นสายบางปะอินฯ วงเงิน 21,329 ล้านบาท สายบางใหญ่ฯ วงเงิน 17,809 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายรัฐจะทยอยชำระคืนค่าลงทุนให้ กลุ่ม BGSRในระยะเวลา 10 ปี