รฟท.ปิดซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม6เคลื่อนตัว แจ้งวุ่นปรับเปลี่ยนเดินรถสายใต้ คาดกลับมาเปิดบริการ26 ม.ค.

0
11

รฟท.แจงซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม 6 เคลื่อนตัว แจ้งวุ่นปรับเปลี่ยนการเดินรถ คาดกลับมาเปิดบริการ 26 ม.ค. และสถานีต้นทาง-ปลายทางเส้นทางไกลสายใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว ระหว่าง 24-25 ม.ค.2565 ก่อนกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.เป็นต้นไป

ตามที่ได้เกิดเหตุโครงสร้างกลางสะพานพระราม 6 เคลื่อนตัว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ส่งผลให้ขบวนรถไฟไม่สามารถผ่านได้จำเป็นต้องปิดทางขึ้น-ล่อง ระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อ–บางบำหรุ เป็นการชั่วคราวนั้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การรถไฟฯ ได้แจ้งปิดทางขึ้นและล่องระหว่างสถานีบางซ่อน-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราวเพื่อให้กิจการร่วมค้าไอทีดี เออาร์ซี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการงานปรับปรุงสะพานเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก ได้เร่งเข้าไปดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพปกติโดยด่วน ซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติอีกครั้งได้ในวันพุธที่ 26 ม.ค. 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับสาเหตุที่เกิดโครงสร้างกลางสะพานเคลื่อนตัว ทางผู้รับเหมาได้แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันสะพานพระราม 6 มีโครงการงานปรับปรุงสะพานเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก เพื่อรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน 20 ตันต่อเพลา ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน  และจะครบกำหนดเสร็จในวันที่ 4 มีนาคม 2565  ซึ่งในระหว่างที่กำลังเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก โดยเปลี่ยนจากรีเวท(หมุดย้ำ)ของเดิมเป็นน๊อตกำลังสูงใส่เข้าแทนที่ สะพานเหล็กได้เกิดการเคลื่อนตัวประมาณ 10 เซนติเมตร บริเวณสะพานเหล็กตัวที่ 3 ฝั่งกรุงเทพฯ จำนวน 1 จุด จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังมีการปรับปรุงสะพานฯ การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง ปลายทาง และขบวนเดินรถทางไกลสายใต้เป็นการชั่วคราว ช่วงวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ดังนี้

วันที่ 24 มกราคม 2565

ขบวนรถเที่ยวล่อง การรถไฟฯ ได้ทำการขนถ่ายผู้โดยสารจากสถานีบางบำหรุ โดยผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถเดินทางต่อโดยใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังสถานีกลางบางซื่อได้ ส่วนสถานีสามเสน และสถานีกรุงเทพ ได้ทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จำนวน 3 ขบวน ดังนี้

– ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง – กรุงเทพ

– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ

– ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ

นอกจากนี้ ได้ประกาศปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางของขบวนรถในเส้นทางสายใต้  4 ขบวน โดยทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีกรุงเทพและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ โดยผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

– ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุไหงโกลก

– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – ชุมทางหาดใหญ่

– ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – ตรัง 

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี

พร้อมกับแจ้งงดเดินขบวนรถ จำนวน 3 ขบวน

– ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

– ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก

– ขบวนรถพิเศษขนส่งสินค้าห่อวัตถุด่วนที่ 985 กรุงเทพ – สุไหงโกลก

วันที่ 25 มกราคม 2565

จะมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทางของขบวนรถในเส้นทางสายใต้ทุกขบวน โดยจะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จากสถานีกรุงเทพและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ สำหรับผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และงดเดินขบวนรถ จำนวน 4 ขบวน ได้แก่

– ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก

– ขบวนรถชานเมืองที่ 356 ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ

– ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ 

– ขบวนรถพิเศษขนส่งสินค้าห่อวัตถุด่วนที่ 986 สุไหงโกลก- กรุงเทพ

ส่วนวันที่ 26 มกราคม 2565 การรถไฟฯ คาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติ ได้ตั้งเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่อาจมีขบวนรถในเส้นทางสายใต้บางขบวนเกิดความล่าช้าไปบ้าง ส่วนขบวนรถที่งดเดิน ผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ซึ่งการรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง