ฝันเป็นจริง.! เที่ยวบินไฟลต์แรก ดอนเมือง-เบตงแตะรันเวย์สนามบินแห่งใหม่แล้ว

0
75

สนามบินไม่ร้าง.. บวท. พร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ ท่าอากาศยานเบตง เปิดทดลองให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวแรก ‘ดอนเมือง – เบตง’เที่ยวปฐมฤกษ์แล้ว หนุนพัฒนาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วานนี้ (29 ม.ค.65) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ในฐานะผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ณ หอควบคุมจราจรทางอากาศเบตง จังหวัดยะลา ให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD6260 แบบ DH8D เที่ยวบินพิเศษ (เช่าเหมาลำ) เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเบตง ซึ่งเป็นเที่ยวบินแรก หลังจาก กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทดลองเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

สำหรับการทดลองเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวีระราษฎร์ประสาน และชมคนเบตงกรุงเทพมหานครที่ร่วมกันลงขันเพื่อเช่าเหมาลำอากาศยานของนกเเอร์ แบบ Q-400 ที่ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่งมายังอำเภอเบตง

โดยสนามบินเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Aerodrome Operating Certificate: PAOC) จาก กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)ทำให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถให้บริการแบบสาธารณะได้ตามกฎหมายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใบรับรองฯ นี้เป็นเอกสารที่ยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความพร้อมของท่าอากาศยานเบตง และยังถือเป็นท่าอากาศยานแห่งแรกที่ได้รับมอบใบรับรองนี้ภายหลังการจัดตั้ง กพท.ซึ่งเป็นการพิจารณาด้วยกระบวนการใหม่ตามมาตรฐานสากล

ภาพจาก : สวท.
ภาพจาก : สวท.

ท่าอากาศยานเบตงจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ซึ่งจะให้บริการสาธารณะแก่อากาศยานภายในประเทศ ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีความยาวทางวิ่ง 1800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินที่ขนาดสูงสุด คือ ATR-72 และเครื่องบิน Q-400 ที่มีความจุผู้โดยสารประมาณ 80 ที่นั่ง

ทางด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำถึงผลสำเร็จการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ให้เที่ยวบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำ โดยสายการบินนกแอร์ เส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ใช้สนามบินเบตงเป็นเที่ยวบินแรกเมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 65) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตง ว่า เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ถือเป็นผลงานของรัฐบาลที่ต้องการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

“การก่อสร้างสนานบินเบตง เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษลักษณะเฉพาะ เพื่อให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนประกอบด้วยอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี “เมืองเกษตรอุตสาหกรรม” อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส “เมืองเชื่อมการค้าชายแดน” และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา “ต้นแบบของเมืองท่องเที่ยว