ทช.เตรียมพร้อมโครงข่ายสายทางร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ“ศรีสะเกษเกมส์”

0
31

ทช.ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”เตรียมความพร้อมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักกีฬาเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ประกอบด้วยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายสายทาง เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 เเละการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2565 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของถนนทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการสำรวจเส้นทาง ทาสี ตีเส้นจราจรและบริเวณทางม้าลายให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และคณะนักกีฬา เดินทางบนถนนทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยให้ประชาชนอุ่นใจในการใช้บริการถนนทางหลวงชนบท ตลอดจนให้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง ถนนสายทางหลักต่าง ๆ ของกรม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน