“พาณิชย์-DITP”จัดกิจกรรม CSR โปรโมต“ข้าวหอมมะลิไทย”ในมณฑลฝูเจี้ยน

0
30

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มอบทูตพาณิชย์โปรโมตข้าวไทยในจีน เผยล่าสุดจัดกิจกรรม CSR บริจาค “ข้าวหอมมะลิไทย” ให้แก่สหพันธ์สตรี และมูลนิธิพัฒนาสตรีและเด็กมณฑลฝูเจี้ยน มั่นใจนอกจากตอบแทนสังคม ยังช่วยสร้างการรู้จักข้าวไทย ตามยุทธศาสตร์เจาะเมืองรอง และส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทยในอนาคต

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการประชาสัมพันธ์และเร่งขยายตลาดข้าวไทย ซึ่งกรมฯ ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงการจัดกิจกรรม CSR เพื่อบริจาคข้าวหอมมะลิไทย และการโปรโมตข้าวหอมมะลิไทยเข้าสู่มณฑลฝูเจี้ยนว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ข้าวหอมมะลิไทยมีโอกาสที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น

โดยการจัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ทูตพาณิชย์ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้ร่วมกับบริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading จำกัด บริจาคข้าวหอมมะลิไทย ยี่ห้อกระต่ายทอง (Golden Rabbit) จำนวน 10 ตัน ภายใต้ธีม “ข้าวหอมจากหมื่นลี้ ทุกเม็ดเป็นความรัก” ณ เทศบาลอำเภอเสียผู่ เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน ให้แก่สหพันธ์สตรีมณฑลฝูเจี้ยน มูลนิธิพัฒนาสตรีและเด็กมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อบริจาคต่อให้แก่สตรีและเด็กที่ยากลำบากในจีน ทั้งในมณฑลฝูเจี้ยน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย และเขตปกครองตนเองทิเบต

“การจัดกิจกรรม นอกจากเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ข้าวของไทยไปยังพื้นที่ ๆ ยังไม่ค่อยรู้จักข้าวไทย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมฯ ที่จะให้ความสำคัญกับการเจาะตลาดเมืองรอง ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวหอมมะลิไทย เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกในอนาคต โดยกรมฯ ยังได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทำการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจให้แก่ผู้นำเข้าข้าวกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่มีเครือข่ายซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่ง เพื่อช่วยขยายช่องทางการกระจายสินค้าข้าวของไทย รวมถึงสินค้าอื่น ๆ เช่น ผลไม้ เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ให้เข้าสู่ตลาดท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย”นายภูสิตกล่าว

นางสาวนันท์นภัส งามแม้น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้ใช้โอกาสนี้ ทำการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2564 และชนะเลิศ 2 ปีติดต่อกัน และยังได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่นำเข้าแบบบรรจุถุงสำเร็จจากไทย โดยได้แนะนำตราสัญลักษณ์รวงข้าวสีเขียว โดยกรมการค้าต่างประเทศ และวิธีการดูบาร์โค้ดของสินค้า เป็นต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักข้าวของไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับตัวแทนนักธุรกิจสตรีของเมืองหนิงเต๋อ ซึ่งดำเนินธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตในท้องถิ่น มีความสนใจจะจำหน่ายสินค้าของไทย รวมถึงนำสินค้าท้องถิ่นของเมืองหนิงเต๋อไปจำหน่ายในไทย โดยอำเภอเสียผู่ เมืองหนิงเต๋อ เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทั้ง ใบชา ผลไม้ อาหารทะเล การเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล สาหร่าย เป๋าฮื้อ เป็นต้น และยังได้จดทะเบียนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นแล้ว ในเบื้องต้น มีความสนใจจะนำข้าวหอมมะลิของไทย มาจำหน่ายเป็นสินค้าระดับพรีเมียมในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพิ่มเติมจากข้าวของไทยที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เป็นสินค้าบรรจุสำเร็จจากไทย

ขณะเดียวกัน ได้ติดตามสถานการณ์การนำเข้าข้าวจากไทยกับนาย Guo Xiao Hui ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading จำกัด ให้ข้อมูลว่า ในปี 2564 มีการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยประมาณ 5,000 ตัน น้อยกว่าปีปกติ เพราะต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้สินค้าขาดแคลนชั่วคราว แต่ปี 2565 ได้ตั้งเป้าจะนำเข้าประมาณ 8,000 ตัน

นาง Yang Li Qing ประธานมูลนิธิพัฒนาสตรีและเด็กมณฑลฝูเจี้ยน กล่าวว่า ไทย-จีนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยตลอด ไม่ว่าทางด้านการค้า หรือด้านอื่น ๆ ไทยเป็นพี่น้องและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีของจีน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน หวังว่าทั้ง 2 ประเทศ จะมีความร่วมมือได้มากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ยังได้ขอบคุณ สคต.เซี่ยเหมิน และบริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading จำกัด ที่ได้นำข้าวหอมมะลิไทยมาบริจาคให้กับชุมชนที่ยากลำบาก เปิดโอกาสให้กลุ่มที่ได้รับมอบข้าวมีโอกาสได้ลิ้มรสข้าวหอมมะลิไทยในช่วงวันตรุษจีนที่จะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้