ทช.แจ้งปิดจราจรบางช่องทางบนสะพานภูมิพล1,2 เพื่อเสริมผิวลาดยาง

0
48

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1, 2 (บางช่องทาง) ตั้งแต่คืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เพื่อเสริมผิวลาดยาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะดำเนินงานโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต (PMA) บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน ทช.จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร (บางช่องจราจร) บนสะพานภูมิพล 1, 2 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านสะพานฯ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว