กทพ.แจ้งปิด-เบี่ยงจราจรปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางขาออก ด่วนบูรพาวิถี เริ่ม7-13มี.ค.65

0
32

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า แอลเอ็กซ์ บีอาร์เอ็นให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

ด่าน ฯ บางพลีน้อย                        ทางออก 2

ด่าน ฯ บางปะกง 1                        ทางออก 1

ด่าน ฯ บางพลี 2                          ทางออก1

ด่าน ฯ ชลบุรี                                ทางออก 8

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า)         ทางออก 14

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 2                       ทางออก 4

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

ด่าน ฯ เมืองใหม่บางพลี                  ทางออก 1

ด่าน ฯ บางวัว                             ทางออก 1

ด่าน ฯ ชลบุรี                               ทางออก 9

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า)           ทางออก 13

ด่าน ฯ บางนา กม.9-2                    ทางออก 1

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

ด่าน ฯ บางพลี 1                          ทางออก 2

ด่าน ฯ บางสมัคร                          ทางออก 1

ทั้งนี้ กทพ.ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

กทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543